Avtomobilsko zavarovanje – vse o kasku

Veliko se govori o splošnem kasko zavarovanju. Gre za obliko avtomobilskega zavarovanja, s katerim imamo pokrito škodo, do katere bi prišlo ob uničenju ali poškodovanju avtomobila kot posledica presenetljivega in od šoferja neodvisnega dogodka. Do slednjega lahko pride med vožnjo ali v času, ko vozilo miruje. Kasno krije stroške, nastale v prometnih nesrečah, trčenjih, ob prevrnitvah, zdrsih in padcih vozila, ob udarcih ali padcih predmetov na vozilo, kot so na primer sneg, ledene sveče ali ledene tvorbe. To avtomobilsko zavarovanje krije tudi škodo, ki nastane v primeru dejanja tretje osebe. lahko gre za nasilna ali objestna dejanja ali nekaj, kar se zgodi ob demonstraciji ali manifestaciji. Seveda so v ceno vključeni tudi drugi izredni, posebni dogodki. Sem štejemo vse od padca letala do ravnanja v sili ter pomoči poškodovani osebi.

Avtomobilsko zavarovanje kasko oziroma vsaj polnega si ne more privoščiti vsakdo. Večina se zato odloča za delno kasno zavarovanje, ki je koristno, če uveljavljate škodo, ki bi jo sicer pokril tudi polni kasko. V takem primeru se namreč ne upošteva odbitne franšize, ki je dogovorjena ob sklenitvi splošnega kaska. Zavarovanec pri tem prav tako ne izgubi bonusa, ki ga je pridobil ob plačilu zavarovalne premije za splošni kasko.

Če se odločite za delno avtomobilsko zavarovanje, bo vaše vozilo zavarovano pred najrazličnejšimi dejavniki, med katere sodi vse od naravnih in elementarnih nesreč (sem sodijo požari, potresi, direktni udari strel, eksplozije, viharji, poplave …) do škode, ki so jo povzročile divjad in domače živali. Zavarovani boste tudi v primeru razbitja stekla na avtomobilu. Vaš avtomobil bo zavarovan tudi v primeru trka na parkirišču. Če se vaš avto poškoduje, boste dobili nadomestno vozilo. Seveda pa je najpomembnejše dejstvo, da to avtomobilsko zavarovanje krije stroške tudi v primeru kraje. Tudi, če izgubite ključe avtomobila, ste zavarovani.…