Klicni center in njegove ključne funkcije

Učinkovit klicni center se odlikuje po izjemno hitri odzivnosti, strokovnosti in ne nazadnje tudi prijaznosti. Vaše klice lahko zaposleno osebje opravi v vašem imenu. S tem je poskrbljeno za vašo prepoznavnost. Na sploh pa velja, da klicni center v sodobnem, računalniškem svetu pomaga pri vzpostavljanju najboljših povezav s strankami ter poslovnimi partnerji.

Dobro je, da klicni center podpira čim več tujih jezikov. Poleg slovenskega jezika so zaželeni še angleščina, nemščina, ruščina, italijanščina, srbščina, hrvaščina, makedonščina, ne nazadnje tudi romunščina.

Hiter stik do novih kontaktov

Klicni center lahko delimo na več delov. Eden med njimi je izhodni klicni center, kjer je najpomembneje, da agentje znajo postavljati ustrezna vprašanja, prav tako oceniti potrebe, razumeti stranke ter jim predstaviti ponudbo in na koncu seveda tudi znati prodati. Sama kakovost centra za klicanje se mora zagotavljati z rednimi izobraževanju na najrazličnejših področjih.

Odhodni klicni center lahko izvede številne storitve, kot so na primer dogovarjanje terminov, skriti kupec, telefonska prodaja, tržne raziskave ter ankete, reaktivacija strank, zbiranje podatkov, posodobitev, ažuriranje baz, oblikovanje prodajnih pisem in telefonskih scenarijev, razpošiljanje e-mailov, klici dobrodošlice. Najpomembneje pri vseh omenjenih storitvah, ki jih omogoča takšen klicni center, pa je, da je najučinkoviteje poskrbljeno za razvoj kakovostnih odnosov s strankami.

Dohodni klicni center za prevzemanje klicev

Prav vsak osebni stik stranke, je odlična priložnost za spoznavanje ter emocionalno navezovanje na blagovno znamko, in to ne glede na to, ali gre za reklamacijo ali kar koli drugega. Profesionalni klicni center mora nujno zagotoviti podporo prodaje ob povečanem obsegu, sprejemanje klicev strank – tudi izven delovnega časa, registriranje za seminarje ter prireditve, razvoj servisa za stranke.

Kaj klicni center še omogoča

Poleg sprejemanja samih klicev nam klicni center omogoča še številne druge storitve. Za vas lahko razvije tudi celotni servis strank, od obdelave pošte, naročil pa vse do reševanja reklamacij.